Facebook Pixel

Какво не знаете за потопяемите помпи?

Какво не знаете за потопяемите помпи

В практиката съществува един вид водни помпи, наречен „потопяеми“. Това са онези помпи, предназначени да работят изцяло потопени във водата, която на практика транспортират.

Според вида на водата, за която са предназначени, потопяемите водни помпи се разделят на потопяеми помпи за чисти и за замърсени води.

Потопяемите помпи за чисти води се използват най-масово за доставка на питейна или битова вода за домакинствата. Те са предназначени за инсталиране във водни басейни, резервоари, кладенци и сондажи.

Тези потопяеми помпи работят изцяло потопени във водата и на практика се охлаждат от нея. Например при сондажните помпи движението на водата при засмукване обтича по двигателя преди да постъпи в смукателната част. По този начин той се охлажда. Когато има опасност обтичането да не е с достатъчна скорост, около помпата се монтира т.нар. охладителен кожух (мантел). Неговата роля е да оптимизира охлаждането.

Има потопяеми помпи, при които засмукването е долно. Тогава водата се транспортира през двигателния отсек и охлажда статорните намотки. За някои помпи пък е достатъчно просто да са покрити с вода, за да се охлажда двигателят им.

Затова при избора на потопяема помпа за доставка на вода, трябва да се съобразят всички параметри на средата, в която ще се монтира. Само така ще се гарантира оптимална и безпроблемна работа на потопяемата помпа.

Потопяема помпа Wilo SUB TWI 5

Потопяемите помпи за замърсени води можем условно да разделим на помпи за слабо до средно замърсена среда и канални помпи.

Потопяемите помпи за слабо до средно замърсени води са предназначени за отвеждане в канализацията на отпадни води. Тук обаче не се включват водите от тоалетна. Типични приложения на този вид потопяеми помпи са обезводняване на наводнени пространства. Използват се и за отвеждане на подпочвени и дъждовни води, води от мивки, бани и други битови източници.

Тези потопяеми помпи се характеризират с малък свободен проход, през който могат да минават твърди частици – най-често до 10mm. Могат да бъдат изработени от технически пластмаси, чугун, дори и от неръждаема стомана.

Каналните потопяеми помпи са предназначени за отвеждане в канализацията на слабо и силно замърсени води, включително от тоалетни.

Тук основните два вида помпи са: потопяема помпа с отворено работно колело и помпа с режещ нож.

Потопяемата помпа с отворено колело се характеризира с голям свободен проход за твърди частици, достигащ при големите типоразмери до 100 mm. Характерно при тях е и големият присъединителен диаметър за напорната тръба. Целта на това и големия свободен проход е трудното задръстване, което да доведе до рядко вадене, почистване и сервизиране на потопяемата помпа.

При този вид потопяеми помпи не се търси голям напор. Точно обратното. Когато каналните води трябва да се отведат на високо спрямо мястото на потопяемата помпа, се препоръчват помпи с реже нож. Той трябва да превърне в каша всички твърди примеси във водата. 

Изходният диаметър обикновено е по-малък – около 32-40 mm, което способства за използване на по-тесни (съответно и евтини) тръбни трасета. Напорът, който тези потопяеми помпи създават, е относително висок. Затова приложението им е обикновено при по-високонапорни трасета.

Съществува възможността в шахтата да попадне твърд за разрязване предмет. Това е предпоставка да се блокира ножа и да се наложи да се извади от помпата. Ето защо е силно препоръчително тези потопяеми помпи да се монтират на релси и да се използва автокуплираща система в шахтата. Така те ще могат по-лесно да се вадят, сервизират и почистват.

При всички потопяеми помпи следва да се има предвид, че е необходимо те да бъдат надеждно защитени от суха работа. Независимо дали това ще е чрез поплавък, сонди или друг тип нивомер.

Оставането на сухо е изключително опасно за потопяемите помпи, тъй като двигателят им спира да се охлажда, както и челното уплътнение. Работата на сухо никога не остава без последствия. Затова освен подбора на правилната потопяема помпа, трябва да се направи и адекватен избор на защита от суха работа.

С това ще приключим тази статия за потопяемите помпи. Следете нашия блог, защото скоро ще Ви разкажем какво не знаете и за другите типове помпи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 
 
 

9 − 1 =