Помпи за кладенец

Помпите за кладенец са изключително популярни в бита. Те са предназначени да доставят вода от битови кладенци, намиращи се най-често в дворовете на къщите.
Според начина на добиване на водата от кладенеца, помпите за кладенец се делят на 2 вида – за сух монтаж и потопени.
Обикновено помпите за кладенец за сух монтаж са самозасмукващи. Те се наричат още JET помпи. Монтират се в обикновена шахта, непосредствено до кладенеца. От помпата за кладенец се пуска към водата смукател, завършващ с дънен клапан.
Характерно за тях е, че могат да самозасмучат вода от дълбочина до 8 метра. Особеното при този тип помпи за кладенец е, че не е необходимо смукателната линия да е предварително запълнена с вода.
Потопяемите помпи за кладенец могат да се използват по 2 начина – да пълнят резервоар или директно да се свържат към водната система на жилището или към поливната система.
Помпата се спуска във водата чрез въже. Целта е тя да бъде близо до дъното, но не директно върху него, за да не засмучи утайка.
Предимство на потопяемите помпи за кладенец пред сухо монтираните е, че няма опасност зимно време да замръзнат. Тъй като подпочвените води са целогодишно с относително посотянна температура.

Филтър

Показване на 23 резултата