Facebook Pixel

Самозасмукваща помпа Wilo FWJ 203 + HiControl 1 🟢 В наличност

(11 клиентски отзива)

592.00 лв.

За поръчки и информация, моля обадете се на номер 0888 88 18 59  или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ

Техническа информация

FWJ 203 + HiControl 1

Автоматична контролна система за помпи, проектирана за изпомпване и повишаване на налягането на чиста вода или леко замърсена вода в жилищни или селскоктопански участъци. Системата Помпа + HiContrl 1 изпълнява функцията на хидрофор и може да се използва за водоснабдяване от кладенец, цистерна, друго статично водоснабдяване, градски водопроводи и т.н. за целите на напояване, пръскане, повишаване на налягането и т.н.

ЗАБЕЛЕЖКА: Най-големият консуматор не трябва да е повече от 12 м над HiControl 1.

Автоматичната контролна система за помпа HiControl 1 е устройство, което предпазва помпата при ниско ниво на водата. Също контролира пускането и спирането на помпата въз основа на налягането на системата / условията на дебита.

Когато има отворен кран, налягането в системата пада и помпата незабавно започва работа при фабрично зададените 1,5 bar. Помпата продължава да работи, докато е налице минимален дебит / > 95 l/h /. Когато кранът е затворен, помпата ще спре автоматично след 10-секундно забавяне.

Електронен пресостат HiControl 1 предпазва помпата в случай на недостиг на вода /работа на сухо/. Спрелият мотор се показва със светване на червена сигнална лампа. Натиснете бутон RESET за повторно включване на помпата.

Помпата се спира при наличие на дебит < 95 l/h и се включва повторно, щом се достигне прагът от 1,5 bar налягане. Неизправност от работа на сухо се управлява посредством автоматични повторни включвания на всеки 30 минути за период от 24 часа.

HiControl 1 поддържа налягане във водопроводната мрежа при затворени кранове.

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Чиста вода без утайки

Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация, дъждовна вода

Дъждовна вода

Хидравлична мощност

Височина на засмукване макс. H: 8 M

Максимален напор при нулев дебит: 40 m

Максимален дебит: 5 m3/h

Входно налягане макс. H: 2 bar

Температура на флуида T: +5…+35 °C

Температура на околната среда макс. T: 40 °C

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax: 6 bar

Ел. захранване 1~, стандартно изпълнение: 230 V

Ел. захранване 3~ алтернативно приложение без доплащане U: 230 V

Мрежова честота f: 50 Hz

Номинални обороти N: 2.900 1/min

Спецификации на флуид контрола

Макс. работно налягане, bar: 10

Диаметър на хидравлично съединение: 1″ входящо, винтово /DN25/

Максимален ток, А: 10

Честота, Hz: 50/60

Ел. захранване, V: 220/240

Номинален ток, А: 1,9

Праг на налягане, под който помпата ще се включи повторно, bar: 1,5

Праг на дебит, под който помпата ще спре, l/h: 95

Температура на флуида, °C: +5 … +60

Температура на околната среда, °С: +5 … +60

Мотор/електроника

Степен на защита: IP 44

Клас на изолация: B

Консумирана мощност P1: 0,9 kW

Тръбни съединения

Присъед. размер, от страна на нагнетателя: G 1

Присъед. размер, от смукателната страна: G 1

Информация за поръчки

Тегло прибл. m: 8,9 kg

Модел: WJ 202 X

Кат. №: 4081221

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ