Циркулационни помпи – основни характеристики

циркулационни помпи

Циркулационната помпа е наречена така, защото предназначението ѝ е да движи (върти) флуид в затворена система. Най-често това са отоплителен или охладителен контур, в които циркулира вода или гликолов разтвор. Целта на това „разхождане“ на флуида в системата е енергията от топлината или студа да бъде предадена на уредите. Те я извличат от него и извършват определен тип работа: въздушни конвектори, радиатори, топлообменници и други.

Ще Ви дадем един прост пример с домашната камина или котел с водна риза. Те затоплят водата в отоплителния контур, т.е. работата на котела зарежда с топлинна енергия водата.  Циркулационната помпа доставя тази вода до консуматора (конвектор, радиатор, топлообменник). Там тази енергия се отдава за затопляне на въздуха или на студения флуид във вторичния контур на топлообменника.

Ето защо, няма такъв тип система, без присъствие на циркулационна помпа в нея. Изключение правят някои малки битови отоплителни системи, където водата има възможност да циркулира на гравитачен принцип, но те не са достатъчно ефективни.

Циркулационната помпа може да е два типа според конструкцията си: с „мокър“ ротор или със сух такъв.

При помпите с потопен ротор, флуидът, който помпата движи, преминава покрай ротора и капсулования статор, като по този начин охлажда намотките на двигателя. Основно предимство на този тип циркулационни помпи е, че са много по тихи, тъй като отстъства традиционната вентилаторна перка.

Тя пък, от своя страна помага за охлаждането на циркулационната помпа със сух ротор. При нея двигателят е напълно отделен от хидравличната част, макар ротора и работното колело (импелера) на помпата да са разположени на общ вал. За хидравличното отделяне, при този тип циркулатори се използва челно уплътнение. То не позволява на флуида да проникне в двигателя.

Целта на циркулационната помпа не е да прави налягане. Нейният напор е ограничен и е нужен, за да преодолее хидравличните съпротивления в контура – от триене в тръбите, местни загуби в арматура, консуматори, фитинги и др. За сметка на напора, от голямо значение е дебитът на помпата, тъй като той е в пряка зависимост с производителността на топлинния или охлаждащ източник.

Това е видно най – вече от формулата, касаеща правилния избор на циркулационна помпа за една система:

Q (m3/h) * ΔtoC

P (kW)  =          ______________

                        0,86

Ако знаем мощността на генератора на енергия на системата (котел, чилър или др. в киловати) и температурния режим, на който ще работи – температура на подаващия и на връщащия флуид (Δt = tпод – tвр), можем да изчислим дебита на помпата, за да може тя да достави тази мощност на консуматорите. И обратно.

Традиционно циркулационните помпи допреди няколко години работеха или на една постоянна скорост, или на две или три фиксирани скорости. По този начин имаше възможност за някакво регулиране на мощността на помпата. След влизане на европейската директива за енергийна ефективност от 2015 година, задължително всяка циркулационна помпа с мокър ротор трябва да има възможност за честотно управление. Това от една страна води до много по-прецизно управление на процесите. А от друга – до икономия на консумирана енергия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 
 
 

4 × five =