Facebook Pixel

Помпи за кладенец – история и характеристики

Помпи за кладенец - история

Едно от най-старите съоръжения за добив на вода, познато още от началната история на човечеството, е кладенецът. В съвремието почти всяка втора къща има в двора си такъв. Идеята е, че водата добита от подземните езера и реки е чиста, полезна и безплатна. Разбира се, със замърсяването на околната среда не всеки кладенец е с вода, годна за консумация. Но дори и такава, тя е все още подходяща за битови нужди, за поливане и други.

Кладенците могат да се оборудват с два вида помпи. Те се различават по начина си на инсталиране – потопени и за сух монтаж.

Потопените помпи за кладенец се монтират, така че да не засмуква най-долният пласт вода, в който има утаени с времето наноси. Според функционалността си, тези помпи могат да бъдат – центробежни, вихрови, вибрационни и др. Основната задача на потопените помпи за кладенец е да доставят водата на повърхността. Там в повечето случаи има съд, в който се излива. От съда, втора помпа или по гравитачен път, водата се доставя до консуматорите. Потопените помпи за кладенец могат да работят на автоматичен принцип или да се управлява ръчно.

Помпата за кладенец за сух монтаж е като правило самозасмукваща. От смукателната страна на помпата до точката на засмукване се пуска тръбен път. Накрая той завършва с възвратен клапан с филтърна мрежа. Този клапан не позволява на водата да се върне обратно в кладенеца, когато помпата спре работа. Максималната дълбочина на засмукване на помпата за кладенец е 8 метра. Инсталирането ѝ става в шахта, непосредствено изградена до съоръжението, топло и водо-изолирана.

Помпите за кладенец за сух монтаж са подходящи за изпомпване и за директно водоподаване към системата на къща или друг вид сграда. С добавянето на подходящ разширителен съд и пресостат за управление на включване и изключване, системата се превръща в хидрофор. Много е важно да се осигури защита на помпите за кладенец от суха работа.

Най – добър е вариантът с монтиране на електрически поплавък, привързан към смукателната тръба, който да спре помпата, ако нивото на водата в кладенеца намалее. Разбира се, съществуват и друг вид защити. Например електронният пресостат, който също е доста разпространен. На практика той е проточен – водата, доставяна от кладенчовата помпа, преминава през него. Пресостатът включва помпата за кладенец, когато налягането в системата падне до определена стойност. Освен това я изключва, когато потокът спре, при затваряне на всички консуматори или при свършване на водата в кладенеца. Така пресостатът има функция и на защита на помпата за кладенец.

Предимството на потопяемите помпи за кладенец е, че през зимата няма опасност да замръзват, защото температурата на водата в кладенеца е относително постоянна.  От друга страна, предимството на помпите за кладенец сух монтаж е, че те обикновено доставя водата с високо налягане. Това ги прави подходящи за изграждане на хидрофорна система.

На пазара има и помпи, които съчетават потопяема помпа с висок напор и вграден пресостат. Такава е хидрофорната помпа Divertron 1200 на DAB: https://pompite.bg/product/dab-divertron-1200-m/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 
 
 

10 + 15 =